top of page
IMG_1160.jpg

”Det hästunderstödda systemet är som en enorm mottagare och förstärkare av emotionella vibrationer. Oavsett hur duktig du är på att dölja saker för dig själv och andra, basunerar ditt nervsystem ändå ofrivilligt ut vad du egentligen känner-på en frekvens som hästar är särskilt bra på att rikta in sig på.

Jämfört med människor är dessa djur genier när det gäller att känna av andras känslor.”

                                                                   

                                                                           - ”Riding Between the Worlds”, Linda Kohanov

MÖT DIG SJÄLV PÅ ETT NYTT SÄTT

Du får möjlighet att lära känna dig själv på ett djupare plan, bli medveten om dina känslor och förstå budskapet i dem med hästen som lärare.

FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning) är en hästunderstödd upplevelse baserad inlärning.

För sin egen överlevnad som art har hästen utvecklat sina förmågor att observera och reagera intuitivt på sin omgivning.

Vi träffar hästarna som är helt autentiska och bemöter oss på ett icke dömande sätt. De läser av vårt kroppsspråk, känner in våra energier och avsikter och reagerar. På så sätt ”speglar” de oss på ett djupare plan. Vad vi tänker bryr de sig inte om.

Kan vi tillåta oss att öppna upp och medvetet känna var och hur våra känslor känns i kroppen kan vi med hästarnas hjälp förstå budskapet i dem. Om vi ser på känslor som något bra och nödvändigt i våra liv istället för att dela in dem i ”bra” eller ”dåliga” känslor kan vi använda oss av dem och inte bara hantera dem.

Om vi sen använder den informationen och kunskapen har vi möjligheter att först upptäcka och sedan ändra gamla beteende mönster genom att göra andra val i livet.

Jag vägleder och guidar dig genom dessa sessioner med hjälp av mindfulness  övningar och samtal som är individuellt anpassade efter behov. Den här personliga utvecklingen kommer att ha en positiv inverkan på ditt sätt att förhålla dig och kommunicera med andra människor och djur. Du lär dig att ”lyssna” inåt och lita på dig själv, bygger upp din självkänsla och ger dig ”verktyg” att hantera olika vardagssituationer.

Med hästarnas hjälp lär du dig att sätta gränser som är nödvändigt för att kunna ha sunda hållbara relationer.

De lär oss vad villkorslös kärlek är.

Ring eller maila mig

bottom of page