top of page

Reiki Healing

HEALING betyder LÄKNING och har funnits i de flesta kulturer runt om i världen under tusentals år. 

Healing arbetar på flera plan samtidigt. Dels genom den fysiska beröringen som aktiverar ”må bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur.

Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden.

 

När vi får fysiska spänningar och blockeringar orsakade av att smärtsamma minnen lagrats i kroppen kan man genom beröring lösa upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början. 

Reiki healing är en mjuk och effektiv behandlingsmetod vid till exempel ångest, smärta, stress och vid fysiska och mentala spänningar, som till exempel kan komma från någon form av traumatisk upplevelse.

Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.

Metoden kommer från Japan men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Det är en holistisk behandlingsmetod som utgår från att kropp och psyke är en helhet. 

 

Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i många olika sammanhang och den klassas idag som rehabiliterande friskvård av skatteverket.

IMG_1165.jpg
bottom of page