top of page

Markarbete

- Kommunikation mellan häst och männsika

Jag hjälper dig att från marken träna upp kommunikationen med din häst.

Med hästen lös och med hjälp av rep och grimma gör vi olika övningar. Vi jobbar med att  öka medvetenheten om vårat kroppsspråk, tankar och känslor och hur de påverkar vårat beteende. Eftersom hästen är ett flyktdjur och för sin egen överlevnad under miljoner år tränat sig på att: observera-känna in-reagera, blir de som en spegel för oss. De visar oss (om vi vill se) vilka signaler och energier som vi förmedlar och hur vi genom att medvetet ändra på vårt beteende kan ändra på hästens.

 

Kommunikation skapar tryggare hästar och ökad säkerhet!

 

Men som en klok person sa till mig en gång: ”All kommunikation sker på mottagarens villkor”

 

Vilket för mig innebär att om jag försöker utbilda en häst, oavsett om det är att stå still eller är en rörelse på högre nivå, kommer det bli svårt om mottagaren i det här fallet hästen, av olika anledningar inte har tillit till mig eller känner sig otrygg. Den är då inte mottaglig vare sig mentalt eller fysiskt för vad jag försöker förmedla. Det blir en envägs kommunikation.

Det latinska ordet för kommunikation är”communicatio” och betyder gemensam. För mig är det en balanserad samverkan där båda parter turas om att vara sändare och mottagare.

Genom att lära oss förstå hur hästen fungerar kan vi komma tillrätta med olika beteenden och förebygga olyckor.

Vanliga ”problem” är att vi blir trampade, sparkade, bitna, omkull sprungna och avkastade.

Hästar som inte vill lämna stallet och hästar som ”sticker” hem, hästar som stegrar och hästar som inte går att lasta och som inte går att få tag på i hagen. Men även om det inte finns problem ger det en positiv inverkan på både ridningen och körningen att jobba med hästen från marken och på detta sätt förbättra kommunikationen.

Vi människor blir ofta fokuserade på den fysiska träningen och glömmer bort hur viktigt det är att hästen även blir mentalt tränad. Som med så mycket annat i livet handlar det om att ha balans!

Ring eller maila mig

bottom of page