top of page

VERKSAMHET

Tillsammans med mina hästar jobbar jag som licensierad FEEL praktiker med ESMH (emotionell spegling med häst)

Det är en hästunderstödd upplevelsebaserad inlärning. Där du praktiskt tränar på att bli medveten om dina känslor och hur de påverkar dina tankar, beteenden, relationer och vilka val du gör i vardagen. Med hjälp av hästen som lärare får du möta dig själv på en djupare nivå. Hästen är alltid helt autentisk och icke dömande, den ser och känner bara in ditt autentiska jag och bryr sig inte om den ”yta” du försöker visa.

Du får kunskap och förståelse för budskapet i dina känslor, får hjälp att skaffa dig ”verktyg” som du kan använda till att lära dig hur du skapar nya beteende mönster som ger positiva förändringar i ditt liv.

Vi gör olika aktiviteter där hästen är med och där vi på ett kravlöst sätt kan tillåta oss att ”bara vara”. Hästen visar oss hur en sund gränssättning fungerar. Att sätta gränser är att skydda sig själv. Vi behöver känna empati för oss själva för att kunna känna empati för någon annan.

Emotionell Spegling med Häst

Emotionell spegling med häst (ESMH) är ett hästunderstött socialt arbete som jag från i början av 2000 talet använt i mitt arbete med ungdomar som har självskadebeteende, ångest, stress eller andra problem som innebär att vardagen inte fungerar. Att bli medveten om, kunna känna och förstå budskapet i sina känslor, hur de påverkar vårt beteende och tankar och hur vi kan hantera dem, gör att vi lättare förstår oss själva och kan känna empati för andra. Genom upplevelsebaserad inlärning skaffar du dig verktygen du behöver för att klara av olika vardags situationer och bygga upp varaktiga sunda relationer.

Du får:

 • större självinsikt

 • lära dig att sätta gränser och respektera andras

 • ”verktyg” till att komma i kontakt med ditt autentiska jag

 • en medvetenhet om din inre och yttre självbild

 • en förståelse för hur du uppfattas och påverkar människor i din närhet

 • ökad självkänsla

 • ökad tillit till dig själv och andra

Genom att förbättra kommunikation häst/människa kan du förhindra att problem uppstår och ta bort eller minska oönskade beteenden hos din häst. Genom markarbete med hästen lös eller i rep och grimma hjälper jag dig att med kroppsspråk och ett öppet sinne arbeta med din häst. Lär dig ”läsa av” och förstå din häst, bygga upp en kommunikation genom känsla som skapar ömsesidig tillit och respekt.

Du får:

 • ökad säkerhet för dig själv och din omgivning i all hantering av din häst

 • tillit, grunden för en bra relation med din häst

 • en tryggare häst

 • lugnare häst då flykt beteendet dämpas

 • en häst som blir lättare att hantera i alla vardagliga situationer (t ex vid uppsittning, lastning eller ta in och ut från hage)

 • en häst som blir mer mottaglig för utbildning

MARKARBETE

Reiki

Healing

Jag är utbildad och jobbar också med Reiki Healing.  Reiki är en gammal Japansk metod för helande. Det är en rehabiliterande friskvårds behandling (godkänd av försäkringskassan) som hjälper dig att;

 • Dämpa stress

 • Dämpa smärta

 • Dämpa ångest

 • Öka din energi

 • Hjälper kroppen att läka sig själv.

bottom of page